To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bilet Erasmus+
już niedostępne -

Szanowni Państwo, z uwagi na niską frekwencję konferencja w dniu 23.06.2016r. jest odwołana. 
Konferencja zrealizowana będzie w pierwszej połowie września, o szczegółach poinformuje Państwa w osobnym mailu. Przepraszamy za niedogodności.


Region i tytuł

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe VET 2016 Warszawa

Czas i miejsce

23 czerwca 2016 r.
godz.: 8:00 -13:00

Sala nr R4

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

ul.Rejtana 16

00-792 Warszawa

Grupa docelowa

Osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych
grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.
Nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie). Uczniowie szkół zawodowych i technicznych;osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;absolwenci - tzw. "recent graduates". Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Cel szkolenia

ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe VET 2016
Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ VET.

UDZIAŁ BEZPŁATNY.

8:00 - 8:30 Rejestracja uczestników

8:30 - 9:00 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS 
i portalu URF

9:00 - 9:30 Ogólna prezentacja Akcji Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i sektora Edukacja Szkolna

9:30 - 9:50 Prezentacja sektora VET akcja 1

9:50 - 10:20 Prezentacja sektora VET akcja 2

10:20 - 10:40 Przerwa kawowa

10:40 - 11:40 Zasady finansowania i realizacji projektów VET

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:00 Kryteria oceny wniosków i zmiany w 2016r.

13:00 Zakończenie


Prowadząca:
- Patricia Mitro - Fundacja Prawnikon w Rzeszowie - konsultantka z ramienia Agencji Narodowej Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Korzyści dla uczestników:
- wiedza odnośnie zmian w programie
- możliwość konsultacji osobistych
- panel praktyczny z konsultantem akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe
- praktyczne wskazówki odnośnie procedur oraz wymogów programu


Co pokrywa organizator/ co uczestnik

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia napoje, ciasteczka.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Deadline nadsyłania zgłoszeń i informacji o zakwalifikowaniu

23 czerwca 2016 r.

Link do strony z zamieszczoną aplikacją i ew. innymi dokumentami

Aplikować za pomocą formularza elektronicznego  http://83124-41.evenea.pl

Instytucja organizująca i dane kontaktowe (mail, telefon)

Fundacja Prawnikon

konsultantka:

Patricia Mitro
prawnikon@op.pl

Tel. 534-478-017

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa